Byta lösenord på elever och konton i lösenordsportalen

Den här guiden visar hur du som lärare hanterar elevers användarkonton eller gruppkonton. Här kan du byta lösenord, låsa upp ett blockerat konto, aktivera ett inaktivt konto eller få eleven att byta lösenord vid nästa inloggning.

Förutsättningar

  • F-3 elever har tillgång till egna inloggningsuppgifter. Det är den enskilda skolan som beslutar om man vill aktivera detta. Syftet är att möta de krav på fjärrundervisning som finns för modersmålsundervisningen. 
  • Lösenordspolicy för F-3 elever innebär att denna grupp enbart behöver byta lösenord efter 12 månader.
  • Du kan enbart hantera elever/studerande för den skola du har anställningen på.
  • Google Chrome är den rekommenderade webbläsaren för lösenordsportalen.

1. Leta upp eleven

Gå in på lösenordsportalen https://passwordportal.orebro.se/ och sök efter eleven eller gruppen som du vill byta lösenord för. Du kan söka på användarnamn, för/efternamn eller gruppkontonamn.

2. Välj elev och vad som ska göras

Om du får flera träffar när du söker på namn, väljer du rätt elev i listan på sidan. Välj sedan vad som ska göras:

  • Byte av lösenord: Du sätter ett nytt lösenord åt eleven eller gruppen
  • Lås upp konto: När ett konto blivit spärrat, t.ex. efter för många felaktiga inloggningsförsök, kan du låsa upp kontot. Det har då det ursprungliga lösenordet.
  • Aktivera konto: I de fall status på kontot visar inaktivt
  • Tvinga lösenordsåterställning vid nästa inloggning: När eleven loggar in nästa gång, får densamma en fråga om att byta sitt lösenord. Det nya lösenordet har följande krav: minst 8 tecken, minst 1 siffra och minst 1 stor bokstav. Endast tecken mellan 0-9, a-z och A-Z.  

Tvinga lösenordsåterställning är ett valfritt alternativ som visas vid Byte av lösenord.

Klicka på Skicka.

Senast uppdaterad:

Publicerad: