Avsluta behörighet/användare

En person som slutar, exempelvis en lärare som avslutar sin anställning eller byter skola, skall kopplas bort från Adela. På grund av alla kopplingar från Adela går det inte att ta bort användaren helt. Den här guiden visar hur i Adela admin tar bort personens behörighet från din enhet.

1. Klicka på Behörigheter och Användare

2. Sök fram och markera användaren. 

3. Dubbelklicka på raden för att komma till Redigera användare

4. Om möjligt, fyll i ett till-och-med-datum. 

5. För att ta bort organisationsenheten, markera skolan under Organisationer och högerklicka på skolan som ska tas bort. Välj därefter Ta bort organisation.

6. Klicka på OK

Senast uppdaterad:

Publicerad: