Arkivera ett team

Guiden visar hur du arkiverar ett team, om du vill ha kvar teamet för ex. dokumentation men inte vill att någon ska kunna utföra några aktiviteter i teamet.

När teamet är arkiverat är alla teamaktiviteter är låsta.

Ingen kan starta nya konversationer eller svara på inlägg i en kanal, lägga till eller ta bort kanaler, redigera teaminställningar eller lägga till program.

Som gruppägare kan du fortfarande lägga till eller ta bort medlemmar, uppdatera roller och ta bort, förnya eller återställa ett arkiverat team.

1. Välj Team för att få fram en lista över dina team.

2. Välj Hantera team. Klicka på kugghjulet längs ned till vänster (eller på den högra sidan om du har annan layout).

3. Leta reda på det team som du vill arkivera i listan Aktiva och välj sedan Fler alternativ > Arkiv gruppen

4. Välj Arkivera team.

5. Välj Arkiv och markera rutan Skrivskydda SharePoint-webbplatsen för teammedlemmar. Klicka sedan på Arkiv, nu är ditt team arkiverat.

Senast uppdaterad:

Publicerad: