Arbeta med ärenden

Guiden beskriver hur du som handläggare arbetar med ärenden i W3D3. Den går igenom hur du blir tilldelad eller begär ärenden, och hur du läser handlingar.

Tilldelning av ärenden

1. När registratorn tilldelar dig ett ärende får du ett e-postmeddelande. I meddelandet framgår ärendemening och ärendenummer, tillsammans med en länk till ärendet i W3D3.

Du kan också tilldelas ärenden andra vägar, till exempel genom en annan handläggare. Då får du inget e-postmeddelande. Tänk därför på att regelbundet kontrollera din W3D3 om du har några nya arbetsuppgifter.

När du som handläggare öppnar W3D3 ser din startsida ut så här:

  1. Senast visade ärenden: Ärenden där du är handläggare och som du har läst fastställda handlingar i.
  2. Mina arbetsdokument: Ärenden som du är handläggare för.
  3. Mina ärenden: Ärenden som du är handläggare för.
  4. Mina bevakningsdatum: Dina ärenden som har ett bevakningsdatum.

2. Vill du anpassa startsidan klickar du på Inställningar (enl.bilden nedan). Du kan då ändra antalet sökträffar och ordningen på fälten.

Begära ett ärende

3. Om du som handläggare vill beställa ett ärende behöver du begära ett av registrator i respektive serie. Beställning görs via en e-tjänst: Beställ nytt ärende i W3D3

Avsluta ärende

4. Det är handläggarens ansvar att meddela registratorn när ett ärende kan avslutas. Registratorn ska meddelas via e-post till produktionslådan för aktuell serie och använda svarsmallen Avsluta ärende. Använd Avslut – begäran om avslut av ärende som handlingstyp.

Senast uppdaterad:

Publicerad: