Anmäl ledighet

Guiden visar hur du som vårdnadshavare anmäler ledighet och lägger schema för ditt barn i förskola via Tempus hemma, appen eller webben.

Via appen

1. Öppna appen Tempus hemma och välj Område och Verksamhet, bläddra dig fram till rätt alternativ via pilarna till höger.

2. Logga in med ditt Bank-ID. Du kommer då direkt till översikten. Klicka på + för att välja alternativ.

 1. Ny frånvaro - ex. Sjukfrånvaro
 2. Kopiera
 3. Nytt schema - Nytt schema för återkommande lediga dagar, eller en längre återkommande period.
 4. Ny ledighet - En eller flera lediga dagar.

Nytt schema

Klicka på de dagar du ska lägga schema för. Klicka sedan på Lägg schema.

Ny ledighet

Klicka på de dagar du ska lägga ledighet för. Klicka sedan på Lägg ledighet.

Kopiera schema till flera veckor

1. Klicka på +. Välj sedan Kopiera schema..

2. Välj det barn du ska kopiera schemat för. Klicka på Nästa.

3. Markera den/de veckor du vill kopiera Från, klicka på Nästa.

4. Markera den/de veckor du vill kopiera Till, klicka på Nästa.

5. Klicka för att grönmarkera den data som ska kopieras. Klicka sedan på Starta kopieringen.

OBS! klickar du i ex. Meddelande till personal, kommer meddelande till personal som förekommit under de veckor du har valt att kopiera att läggas till i kommande veckor du valt att kopiera till.

Via webben

1. Logga in på e-skola med ditt Bank-id och välj tjänsten Tempus - lägg ditt barns schema och anmäl frånvaro.

2. Klicka på Schema/ledighet.

 1. Fyll i barnets schematider i rutorna, t.ex. “6.35 - 16:45”.
 2. Klicka på Ledig om barnet ska vara ledigt.
 3. Klicka på + om du behöver lägga flera tider samma dag.
 4. Välj i Hem med om någon annan skall hämta barnet.
 5. Fyll i Mer info om du vill meddela avdelningen något, det kommer synas på avdelningens skärm.
 6. För att kopiera scheman från en vecka till flera veckor framåt;
 • klicka på knappen Kopiera i schemafältet.
 • ange för vilket/vilka barn
 • klicka sedan i vilka veckor framåt detta ska kopieras till.
 • Klicka på kopiera till veckor

Senast uppdaterad:

Publicerad: