Ångra utförd attest på intern leverantörsfaktura

Guiden visar hur du tar bort din egen attest på en intern leverantörsfaktura som har fel belopp, är felkonterad eller av annan anledning behöver ändras.

1. Öppna fakturan och klicka på fliken Kontering. Klicka sedan på stämpeln med ett kryss på.

2. Det kommer då upp en ruta, där Mina attesterade rader är förvalt. Beroende på behörighet visas ibland även valet Alla attesterade rader.

3. Nu är raden ändringsbar. Du kan välja att göra ändringar i befintlig rad, eller så kan du ta bort hela raden genom att klicka på papperskorgen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: