Skapa en beställning i marknadsplats

Guiden visar hur du skapar en beställning i marknadsplats Raindance.

Välj i första hand produkter med blå prick, dessa är de produkter Örebro kommun har avtalat pris på.

Övriga varor är okej att beställa men reflektera gärna över priset, dessa är inte granskade lika noggrant som de med blå prick.

Du beställer varor som passar för din verksamhet utifrån antal, mängd och gör dina inköp via Marknadsplats i största möjliga mån.

1. Logga in i Raindance och välj Inköp, klicka på Marknadsplats.

2. Sök fram den vara du vill köpa.

3. Klicka på Köp till höger om artikelpriset.

Blå prick = avtalad produkt. Då läggs varan i varukorgen som finns i övre högra hörnet.

4. När du beställt klart klickar du på Till Kassan och kan då se artiklarna i varukorgen.

5. Ändra Leveransdatum så att det stämmer med vad som gäller för er enhet.

Viktigt! Om någon vara är beställningsvara hos leverantören (symbol röd bil visas) kan det komma att styra leveransdatumet för hela ordern. Vi rekommenderar då att du tar bort beställningsvaran och lägger den på en separat beställning, eller sätter ett separat leveransdatum.

6. Klicka på Nästa för att komma vidare till beställningsinformation.

7. Fyll i Beställningsinformation:

  • Under Notering – ange t.ex. vad beställningen avser och leveransdatum.
  • Kontrollera att det är rätt Cirkulation angiven. Klicka på cirkulationen för att ändra den.
  • Meddelande till attestant är frivillig att fylla i.
  • Kontrollera att Godsmottagare stämmer överens med din leveransadress.
  • Under Godsmärkning – ange ditt namn och telefonnummer samt ev. avdelning.

8. Fyll i Konteringsförslaget;

  • Du får ett förslag till kontering (bokföring) av din beställning.
  • Om konteringsmallen är fel, klicka på Mall och välj rätt mall.
  • ANSV och REF är obligatoriska delar. Dessa går också att ändra genom att klicka på dem.
  • Det är REF som bestämmer i vilken inkorg fakturan hamnar när den kommer från leverantören.

7. Klicka på Skapa beställning.

Nu skapas beställningen och du kommer automatiskt till bilden som visar beställningsnumret.

Beställningen har även skickats till beslutsattestantens inkorg för granskning, godkännande av kontering, attestering samt signering. Därefter skapas en inköpsorder.

Senast uppdaterad:

Publicerad: