Texta film med Powerpoint

Guiden visar hur du använder powerpoint för att texta en film.

Senast uppdaterad:

Publicerad: