Skapa individuella utvecklingsplaner (IUP)

Den här guiden visar hur du skapar individuella utvecklingsplaner (IUP) i Itslearning.

För att göra omdömen synliga för elev och vårdnadshavare måste det finnas en IUP med ett startdatum och ett slutdatum inom den tidsramen som omdömen skrivs. Därför är det bra att skapa en IUP i starten av terminen, även om den förbli tom till dess att omdömen är skrivna eller utvecklingssamtal genomförda.

1. Klicka på Mentor i Itslearnings huvudmeny. 

2. Klicka på Individuella utvecklingsplaner.

3. Markera de elever du vill skapa en IUP för och klicka på Ny plan.

4. Sätt en rubrik för den individuella utvecklingsplanen samt sätt ett startdatum och ett slutdatum. Klicka på Skapa.

Senast uppdaterad:

Publicerad: