Visa åtgärdscenter i Windows 10

Den här guiden visar hur du kommer åt nya Åtgärdscenter i Windows 10 och vad det är till för.

Åtgärdscenter hittar du meddelanden från appar och program, som har något viktigt att berätta. Det kan handla om uppdateringar, nödvändiga installationer eller saker du behöver åtgärda i Windows. Här finns också ett antal snabbknappar för olika åtgärder och inställningar.

1. Öppna Åtgärdscenter

Tryck på Windowstangenten  + A för att öppna Åtgärdscenter, eller meddelandeikonen längst ner i högra hörnet på skrivbordet.

Meddelanden från appar eller program samlas i en lista överst i Åtgärdscenter och längst ner finns ett antal snabbknappar till praktiska funktioner och inställningar. 

2. Utforska snabbknapparna

Med snabbknapparna kan du bland annat kan du sätta datorn i tyst läge under ett möte, koppla upp mot wifi eller välja hur din skärm ska delas när du är ansluten till en projektor.

Första gången du är inne i åtgärdscentret visas bara fyra knappar. Du kan ta fram alla genom att klicka på Visa /Utöka

3. Ändra inställningar för meddelandefältet

Tryck på  Windowstangenten + S för att öppna sökfönstret, skriv 'Inställningar för meddelanden och åtgärder' och tryck Enter. Slå på/av respektive meddelandetyp enligt dina behov.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?