Titta på enkätsvar

Guiden visar hur du tittar på de svar som kommit in från en webbenkät som skickats ut till eleverna.

Via Listor & Tabeller/webbenkäter

1. Klicka på knappen till höger i raden för elevens namn och välj Visa enkätsvar.

2. När du har tittat klart på svaren stänger du fönstret genom att klicka på det röda krysset.

Via den gråa rutan på elevöversikten

1. Klicka någonstans i det gråa fältet och välj Visa enkätsvar. Stäng sedan på samma sätt som ovan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!