Skicka säker e-post

Säker kommunikation används för att skicka filer och/eller meddelanden på ett säkert sätt via e-post. Du laddar upp och mellanlagrar filerna på en server. Mottagaren får istället en länk i mejlet, där filerna kan laddas ner.

Förutsättningar

Att du är ansluten till tjänsten, se punkt 1 och 2 nedan.

Se även guider för;

Öppna säker e-post
Begär säker e-post

1. Anslut till tjänsten

Logga in på sidan Säker kommunikation. Du använder samma användar-id och lösenord som du använder till datorn.

2. Välj kontoinställningar

Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj Kontoinställningar.

Signatur

Lägg till en signatur som skickas med ditt meddelande till mottagaren. Använd gärna samma signatur som du har i din e-post. Klicka på Spara.

Kontakter

Under fliken Kontakter kan du lägg till dina vanliga kontakter.

Ange kontaktens namn (etikett) och sedan e-postadress. Du kan även skapa e-postgrupper genom att separera flera adressen med ett kommatecken. Klicka sedan på Lägg till kontakt.

3. Skicka en fil

När du loggat in på tjänsten kommer du direkt till sidan där du skapar ett nytt meddelande. Är du i en annan vy, klickar du på Säkra meddelanden och väljer Nytt.

Ange mottagare

Om du skapat kontakter kan du i fältet Mottagare börja skriva namnet på kontakten så föreslås den automatiskt. Men du kan även ange en annan e-postadress.

Ange ämne och skriv ett meddelande

Ladda upp fil/dokument

Det finns två sätt att ladda upp filen du vill dela.

1. Drag och släpp. Ta tag i filen och dra den till det grå fältet Släpp filer här.

2. Ladda upp filen genom att klicka på Lägg till filer. Klicka på Öppna.

Ställ in säkerhet

Högst säkerhet uppnås om du väljer Identifiering krävs. Det är förvalt.

Skicka till en mottagare i Örebro kommun

Välj då alternativet Identifiering krävs tillsammans med Enbart mottagare. Det innebär att mottagaren behöver ett konto i Örebro kommun som hen kan logga in med på samma sätt som du gör för att logga in i tjänsten.

Använd alltid detta alternativ när mottagaren är en annan anställd i kommunen.

Skicka till en delad postlåda i Örebro kommun

Behöver du skicka till en e-postadress som inte är personlig och som hanteras av flera personer och det är skyddsvärd information, behöver funktionsbrevlådan läggas till som användare i sk.orebro.se, detta görs genom en beställning till kommunsuport@orebro.se. I det läget används Identifiering krävs och Enbart Mottagare

Om informationen inte är skyddsvärd behövs inte ett konto läggas upp och det går istället att använda Identifiering krävs och Mottagare + anställda och elever i Örebro kommun

Detta tillåter vem som helst inom Örebro kommun som har tillgång till länken att ta del av innehållet.

Skicka till en mottagare utanför Örebro kommun

Om mottagaren är en extern samarbetspartner och saknar konto i Örebro kommun väljer du Identifiering krävs.

Mottagaren får då ett mail med inloggningsuppgifter för att läsa det meddelandet som skickats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?