Skapa och skicka e-postmeddelande

Den här guiden visar hur du skapar och skickar e-post i Outlook.

Skriva nytt meddelande

1. Klicka på Nytt e-postmeddelande för att skapa ett nytt meddelande.

2. Ange ett namn eller en e-postadress i något av fälten TillKopia eller Hemlig kopia. När du skriver förnamnet söker den i global adresslista över de som har e-post. Om du inte ser Hemlig kopia, läs den här guiden 

3. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

4. Placera markören i brödtexten i e-postmeddelandet och börja sedan skriva.

5. När du har skrivit ditt meddelande väljer du Skicka.

Om du vill få någons uppmärksamhet använd @personensnamn.           

  1. I texten/innehållet i e-postmeddelandet eller kalenderinbjudan anger du symbolen @ och de första bokstäverna i kontaktens för- eller efternamn. 
  2. När Outlook ger ett eller flera förslag väljer du den kontakt som du vill nämna. Som standard är deras fullständiga namn med. Du kan ta bort en del av namnet, till exempel allt annat än personens förnamn.
  3.  Den nämnda kontakten läggs till i raden Till i e-postmeddelandet eller mötesinbjudan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?