Skapa fil/lista med fritidspersonal

Guiden visar hur du skapar en fil som innehåller uppgifter om all personal som arbetar på fritids i skolan. Filen laddar du sen upp i Skola24 för att personalen ska kunna administrera fritidselever.

1. Öppna ett tomt Excel ark.

2. Skriv in personalens uppgifter enligt följande: Skola;Avdelning;Personnummer;Förnamn;Efternamn;Signatur;Epost;Sekretess

Sekretess ska vara 0. Om ni har någon personal med skyddad identitet så ska värdet ändras till 1.

3. Klicka på Arkiv – Spara som (alternativt Spara en kopia).

4. Klicka på Bläddra.

6. Döp filen till valfritt namn.

5. Notera vart du sparar filen.

7. Klicka på Filformat och välj CSV (kommavgränsad) i rullistan.

8. Klicka på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!