Redigera och publicera individuell utvecklingsplan (IUP)

Den här guiden visar hur du som mentor fyller i, redigerar och publicerar en individuell utvecklingsplan (IUP) i Itslearning.

1. Klicka på Mentor i Itslearnings huvudmeny.

2. Klicka på Individuella utvecklingsplaner

3. Klicka på elevens utvecklingsplan i listan. Se exempel i bilden, där eleven på rad två har en plan som heter ”IUP”.

4. Nu kan du se omdömena som lärare har skrivit, såväl som i vilken kurs omdömet skrivits och när kommentaren publicerades. Du kan nu redigera och fylla i den individuella utvecklingsplanen utifrån rubrikerna:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur gick det?

5. När du vill att elev och vårdnadshavare ska se den individuella utvecklingsplanen, klicka på Publicera.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?