Publicera en nyhet under skolans infosida

Varje skola har en egen infosida. Denna sida kan personal, elever och vårdnadshavare se om de har en koppling till skolan. I den här guiden visar vi hur skolan publicerar en nyhet eller annat material på den infosidan.

Förutsättningar

Det är enbart den som är administratör på skolan och har policy Publicerare som kan publicera. Skolan rekommenderar att enbart några på skolan har denna behörigheten.

1. Klicka på Grupper (1) och sen din Skola (2).

Ser du inte din skola i snabbvalen klicka då på Alla grupper (3).

2. Välj Information och klicka på Lägg till nyheter.

3. Om inte blocket Information finns på skolans infosida klicka då på de tre punkterna och välj Lägg till innehållsblock.

4. Klicka på fliken Samlade.

5. Klicka sen på Nyheter så kommer blocket som heter Information komma fram på skolans infosida.

6. Sätt en tydlig Rubrik på nyheten.

7. Välj alternativ för Publicera och Ta bort. Eller markera som Utkast om nyheten inte är klar att publicera.

8. Under text skriver du innehållet till nyheten. Du har även möjligheter att formatera text, lägga in länkar, bilder, video, ljud och länka till filer.

9. Välj vilka som ska se nyheten genom att bocka i rutan (ex. administratör). (nyheter är enda funktionen på skolans infosida som det går att styra vilka som ska kunna se.)

10. Klicka sen på Spara för att publicera nyheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?