Återställ från papperskorgen i Itslearning och Fronter

Guiden visar hur du kan återställa planeringar, resurser eller aktiviteter från papperskorgen i Itslearning och i Fronter. Resurser är mapp, anteckning, fil och sida. Aktiviteter är diskussion, inlämningsuppgift, lärsekvens, registrering, test, undersökning och uppgift.

Förutsättningar

För att kunna återställa från papperskorgen behöver du ha rollen ”Lärare” i kursen.

1. Gå in i kursen och klicka på Mer och sedan på Papperskorg.

2. Välj mellan de två flikarna Element som är aktiviteter och resurser och Planeringar.

Du kan filtrera på antingen sökord eller datum. För att återställa så bockar du för rutan till vänster om namnet för den/de resurser, aktiviteter eller planeringar som du vill ha tillbaka och tryck sedan på Återställ.

De valda objekten finns nu tillbaka under Innehåll och Planeringar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: