Ändra sökmotor i Edge

Den nya webbläsaren Edge levereras med sökmotorn Google som standard. Den här guiden visar hur du gör om du vill använda en annan söktjänst, ex. Bing.

Så här gör du

  1. Starta Edge
  2. Gå till menyn (längst upp till höger, de tre prickarna) och välj Inställningar
  3. I nya menyn väljer du Visa avancerade inställningar 
  4. En bit ner hittar du nu Byt sökmotor och en ruta med de olika sökmotorerna. 
  5. Du kan nu ställa in en tidigare besökt webbläsare. I Edge behöver du alltså besöka bing.com innan du går in i menyerna.

Börja med att starta Edge

Klicka på de tre punkterna längst upp till höger

I menyn väljer du Inställningar

Välj Visa avancerade inställningar

Välj Byt sökmotor

I det här fallet Bing

Välj att Ange som standard

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?