Aktivera plagieringskontroll på inlämningsuppgift

Guiden visar hur du som lärare kan aktivera plagieringskontroll i itslearning och/eller fronter av elevernas inlämnade uppgifter.

2. Bocka i Aktivera plagieringskontroll.

3. Klicka på Skapa inlämningsuppgift.

4. När elever har lämnat in uppgiften så får du en sammanställning av eventuella källor som eleverna använts sig av.

Om inlämningsuppgiften är skapad utan plageringskontrollen aktiverad så går det att i efterhand begära en rapport. Du öppnar då elevens inlämnade uppgift och klickar sedan på de tre prickarna och Begär plagieringsrapport.

Senast uppdaterad:

Publicerad: