Administrera och felsöka användarkonton

Den här guiden beskriver hur du kan administrera och felsöka användarkonton i Itslearning. Användarkonton till Itslearning skapas genom integration eller synkronisering från elevregistret Adela.

Förutsättningar

För att kunna administrera och felsöka användarkonton i Itslearning behöver du ha behörighet "Lokal admin" på din skola.

1. Klicka på Administratör i Itslearnings huvudmeny.

2. Klicka på Användare och åtkomstbehörigheter.

3. Sök fram det användarkonto du vill administrera och klicka på pennan. OBS! Klicka inte på det röda krysset, då raderas hela kontot.

Du kan nu administrera och felsöka användarkontot. Var försiktig med att inte ändra något under rubrikerna Allmänt, Lösenord samt Visa behörighet. Du har nu möjlighet att administrera följande rubriker:

Hierarki

Under Hierarki kan du se vilken roll samt vilka hierarkier (tillhörigheter) kontot har. Detta styrs via integration och synkronisering från elevregistret Adela. Exempelvis kan du se att en elev har roll ”elev” för sin klass på skolan.

Policyer

Om personen är en administratör kan användarkontot bli tilldelade policyer som antingen öppnar upp eller stänger funktionalitet för kontot i Itslearning.

Vårdnadshavare/Barn

Om användarkontot är vårdnadshavare eller elev så visas det under denna flik. Du kan även se vilka relationer olika användarkonton har till varandra.

Projekt och kurser

Under fliken Projekt och kurser finns en lista på aktiva och arkiverade kurser och projekt som användarkontot är medlem i. Som Lokal admin går det även att anmäla sig själv till en viss kurs, exempelvis för att genomföra en felsökning inom kursen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: