Fler skolor trafikdiplomeras

Barn som cyklar


Tekniska förvaltningen gör nu en satsning för att fler grundskolor i Örebro kommun ska trafikdiplomeras. Huvudsyftet är att öka trafiksäkerheten runt skolorna.

  

Långsiktigt tänkande

– Men det handlar också om att eleverna ska få ett mer långsiktigt tänkande kring trafik, berättar trafikingenjören Fredrik Kearey.

Arbetet med trafikdiplomering vid Örebro kommuns grundskolor har funnits sedan 2011, tidigare låg ansvaret för trafikfrågor främst hos skolinformatörerna. Tanken är att ge skolpersonal inspiration och material för att de ska kunna känna sig trygga med att jobba med trafikfrågor.

Hälsofrämjande perspektiv

Förutom trafiksäkerhetsfrågor runt skolorna är syftet med trafikdiplomering också att ge eleverna en djupare förståelse för trafikämnet.
– Det vill vi göra genom att väva in det i olika ämnen. Man kan exempelvis jobba med trafik ur ett historiskt perspektiv, eller använda det i matten genom att räkna bilar. Bara fantasin sätter gränserna, säger trafikingenjören Fredrik Kearey vid Tekniska förvaltningen.
– Men det handlar också om att få till ett ändrat beteende, exempelvis ur ett hälsofrämjande perspektiv genom att åka mindre bil.

Trafikombud på skolan

För att en skola ska bli trafikdiplomerad finns det olika kriterier. Men det finns två obligatoriska kriterier, dels att det ska finnas ett trafikombud på skolan och dels att alla elever under 15 år och personal ska använda hjälm i samband med utflykter. Utbildning sker tillsammans med Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF.

Redan 2012 var Lundbyskolan den första skolan i Örebro kommun att trafikdiplomeras.
– Det är ett bra hjälpmedel att få ett strukturellt arbete om trafiken och få upp det på agendan, säger Lena Davidsson, förskollärare på Lundbyskolan.
– Det känns bra att få mer stöd och hjälp av kommunens trafikingenjör och som kan bistå med ännu mera till oss pedagoger då det är svårt att få planeringstiden att räcka till.

Ingen kostnad för att delta

Förutom Lundbyskolan är Ervallaskolan, Brunnsskolan, Hagaskolan och Tegnérskolan trafikdiplomerade i dagsläget.
– Sen finns det några andra skolor som jobbar med det här nu, bland annat Engelbrektsskolan, Sveaskolan och OP-skolan. Men vi vill förstås nå ut till alla skolor i Örebro kommun, både kommunala och friskolor. Det kostar ingenting att vara med, säger Fredrik Kearey.

– Vi vill hitta bra samarbeten med skolorna framöver, hitta bra diskussioner om trafiksäkerhetsläget runt skolan och på sikt vill vi få till ett nätverkande i frågorna, berättar Fredrik Kearey.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!