Workshopserie: Dynamiska matematikprogram i undervisningen

Öka din digitala kompetens!
Örebro universitet erbjuder under hösten 2023, på uppdrag av Skolverket, kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik. Målgruppen är lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Lärare behöver digital kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen. När de nationella proven blir digitala så ökar det behovet. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i själva handhavandet av digitala verktyg och didaktiska kunskaper i användningen av dem i undervisningen.

Skolverket erbjuder därför kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. Stödet paketeras i moduler på Lärportalen (larportalen.skolverket.se). På uppdrag av Skolverket ger Örebro universitet under hösten 2023 ett kompletterande stöd i form av en workshopserie.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den vänder sig främst till lärare som saknar eller har begränsad erfarenhet av att arbeta med programmet GeoGebra. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. I mån av plats är workshopsserien öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Genomförande

Workshopserien löper parallellt med att deltagarna genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Den totala omfattningen i tid för att följa en modul beräknas till cirka 20 timmar för deltagarna, varav workshopserien utgör ca 10 timmar. Workshopserien är campusförlagd och består av fyra träffar.

Preliminärt schema för workshopserien är onsdag eftermiddag vecka 37, 39, 41 och 43 men definitiva datum och tider fastställs i samråd med deltagande skolor.

Deltagandet är kostnadsfritt. Rektor ska godkänna ansökan.

Anmälan senast 31 maj

Senast uppdaterad:

Publicerad: