Ledarskapsutbildning för kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning

Vill du få fördjupad kunskap och förståelse för att stärka och leda den vida vägledningen i din verksamhet? Välkommen till en utbildning som riktar sig till dig som vill leda och utveckla studie- och yrkesvägledning inom ditt verksamhetsområde.

Utbildningen riktar sig till dig som rektor, skolchef, förvaltningschef, förtroendevald, utbildningsledare och tjänsteperson på förvaltning. Du ges kunskap, insikter och verktyg för att identifiera ett nuläge och skapa en målbild för hur området kan utvecklas hos dig, utifrån ett breddat ansvar.

  • Välkommen till höstens kostnadsfria ledarskapsutbildning som är möjlig tack vare samverkansprojektet #vägledKompetens 2022/23!

Ledarskapsutbildningen består av tre delar som genomförs under oktober – november 2022 med möjlighet till handledning emellan. Vi mötes alltså vid tre tillfällen och du har möjlighet att välja mellan två datum under respektive del.

  • Del 1: 4 oktober kl. 13 – 16, fysiskt i Örebro (Conventum) eller 6 oktober klockan 9 – 12, digitalt.
  • Del 2: 18 oktober kl. 09 – 11.30, digitalt, eller 20 oktober klockan 09 – 11.30, digitalt.
  • Del 3: 22 november kl. 09 – 11.30, digitalt, eller 24 november klockan 09 – 11.30, digitalt

Kursledare Gabriella Holm och Lotten Johansson från Hej Syv är experter på kvalitetsutveckling av SYV som hela skolans ansvar. Visionen är ”Varje elevs bästa framtidsresa!”

Senast uppdaterad:

Publicerad: