Digitala resurser och information för pedagoger i Coronatider

På denna sida har vi samlat, tips idéer och länkar kring fjärr- och distansundervisning samt information från myndigheter.

Digitala verktyg

Verktyg som stöd i distansundervisning – SPSM

Skola hemma – Den här sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR. Uppdateringar sker löpande. Artikel i Pedagog Örebro hittar du här!

Fjärr.nu - Inspiration om fjärrundervinsing i Västerbotten

Distanstpedagogik - En resurs för dig som undervisar på distans

Högstadiet hemma - program som stöttar skolarbetet på distans, från UR.

Matteportal – Digital övningsportal för färdighetsträning i matematik. Finns både som web och app.
Svenskaportal – Digital övningsportal för färdighetsträning i svenska. Finns både som web och app. 

Kunskapsmatrisen – Digitalt verktyg för lärare inom ett flertal ämnen och stadier.

SMART learning suites – Lektioner på Smart board

Edtechkartan – Samlingssida för att så enkelt som möjligt samla aktuella resurser. Vad erbjuder edtechleverantörerna i form av stöd, resurser, extra funktionalitet och tillgängligt material?

Loops – Loops är en digital plattform där du skapar, delar och använder material för lärande.

Internetstiftelsen – exempel på digitala lektioner på nätet

Utrikespolitiska institutet – Landguiden och skolmedlemskap är öppna resurser

Om distans- och fjärrundervisning

Fakta, frågor och svar om fjärrundervisning – Skolverket

Webbplats för fjärrundervisning (grundskolan)

Är du redo för lektioner på distans? Artikel från Pedagog Göteborg, tips och stöd för distansundervisning.

Är vi alla redo för fjärrundervisning? Blogg av Micke Kring (IT-pedagog på Årstaskolan) Om fjärrundervisning.

Så förbereder du en fjärrundervisning – Blogg av Anders Asplund Berggren, Lin education

Distansundervisning – Blogg av Maja Lindqvist, specialpedagog

Undervisa på distans – Tips och råd – från Ifous


Digitala resurser för dig som jobbar i Örebro kommun (GDPR-säkrade resurser)

Information om inloggning, relevanta guider, support och personuppgiftshantering uppdateras kontinuerligt på samlingssidan på Örebro Kommuns Intranät. Sidan hittar du här!

Studi.se – mer info här

Inläsningstjänst – Hur fungerar det med konton och administration i kommunen - Kommunens riktlinjer hittar du här! 

Its learning

Fronter (vuxenutbildning)

Sli.se – utbildningsfilmer, spelfilmer och dokumentärer 

Inspera – digitala prov

ClaroRead

Spellright

Stava Rex

Guiden – Kunskapsbank för den digitala arbetsmiljön

Ne.se – digitalt läromedel (för gymnasiet)


Office 365

Inloggning hittar du här

Distansundervisning i Microsoft Teams

Film: Distansundervisning med enskild elev i Teams

Tips på bra utomhusundervisning

Pedagog Uppsala har sammanställt en sida med tips och idèer kring utomhusundervisning. Sidan hittar du här!

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: