Digitala resurser och information om distansundervisning

På denna sida har vi samlat, tips idéer och länkar kring fjärr- och distansundervisning samt information från myndigheter.

Digitala verktyg

Verktyg som stöd i distansundervisning – SPSM

Skola hemma – Den här sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR. Uppdateringar sker löpande. Artikel i Pedagog Örebro hittar du här!

Fjärr.nu - Inspiration om fjärrundervinsing i Västerbotten

Distanstpedagogik - En resurs för dig som undervisar på distans

Högstadiet hemma - program som stöttar skolarbetet på distans, från UR.

Matteportal – Digital övningsportal för färdighetsträning i matematik. Finns både som web och app.
Svenskaportal – Digital övningsportal för färdighetsträning i svenska. Finns både som web och app. 

Kunskapsmatrisen – Digitalt verktyg för lärare inom ett flertal ämnen och stadier.

SMART learning suites – Lektioner på Smart board

Edtechkartan – Samlingssida för att så enkelt som möjligt samla aktuella resurser. Vad erbjuder edtechleverantörerna i form av stöd, resurser, extra funktionalitet och tillgängligt material?

Loops – Loops är en digital plattform där du skapar, delar och använder material för lärande.

Internetstiftelsen – exempel på digitala lektioner på nätet

Utrikespolitiska institutet – Landguiden och skolmedlemskap är öppna resurser

Om distans- och fjärrundervisning

Fakta, frågor och svar om fjärrundervisning – Skolverket

Är vi alla redo för fjärrundervisning? Blogg av Micke Kring (IT-pedagog på Årstaskolan) Om fjärrundervisning.

Distansundervisning – Blogg av Maja Lindqvist, specialpedagog

Undervisa på distans – Tips och råd – från Ifous


Digitala resurser för dig som jobbar i Örebro kommun (GDPR-säkrade resurser)

Information om inloggning, relevanta guider, support och personuppgiftshantering uppdateras kontinuerligt på samlingssidan på Örebro Kommuns Intranät. Sidan hittar du här!

Inläsningstjänst – Hur fungerar det med konton och administration i kommunen - Kommunens riktlinjer hittar du här! 

Its learning

Fronter (vuxenutbildning)

Sli.se – utbildningsfilmer, spelfilmer och dokumentärer 

Inspera – digitala prov

ClaroRead

Spellright

Stava Rex

Guiden – Kunskapsbank för den digitala arbetsmiljön

Ne.se – digitalt läromedel (för gymnasiet)


Office 365

Inloggning hittar du här

Distansundervisning i Microsoft Teams

Film: Distansundervisning med enskild elev i Teams

Senast uppdaterad:

Publicerad: