Det närmar sig för Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Den 17-18 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum. Örebro kommun är stolt värd till dagrarna med över 130 programpunkter och runt 70 utställare. Fram till 25 oktober erbjuds 15 procent rabatt på dagsbiljetter. Miniseminarium och utställningarna är kostnadsfria.

Forumet är ett bra tillfälle för dig som vill fylla på kunskapsbanken och hämta ny inspiration och energi till det fortsatta arbetet inom området för mänskliga rättigheter. Årets tema är rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.

– Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet är självklart för oss och något som vi oavbrutet jobbar med på många olika plan, där samverkan med olika aktörer är en viktig del. Vi är stolta över att få vara värdkommun för dagarna, där vill vi bidra till att utvecklingen av arbetet med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt går framåt. Vi hoppas att många kan prioritera detta forum, säger Katrin Larsson, Hållbarhetschef.

Programtips

Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?

Torsdag 17 november, 13:00 - 14:00
Arrangör: Stiftelsen Läxhjälp

Varför mår unga kvinnor så dåligt och vad kan vi göra åt det?

Fredag 18 november, 10:30 - 11:30
Arrangör: Sveriges Kvinnoorganisationer och Tjejjouren Väst

Lika rättigheter och HBTQIA+ i skolan

Fredag 18 november, 10:30 - 11:30
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Nordens största forum för mänskliga rättigheter

MR-dagarna lockar årligen mellan 4-3000 besökare och nu ges möjligheten att lokalt knyta nya kontakter och nätverka med forskare, myndigheter, politiker, studenter och ideellt engagerade som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor globalt, nationellt och regionalt. Det väntas två fullspäckade dagar med seminarier, workshops, mingel och kulturakter.

130 programpunkter och 70 utställare

Bland årets medverkande finns Anders Kompass, vikarierande generaldirektör på Institutet för mänskliga rättigheter, Parul Sharma, människorättsjurist, Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman, Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare Länstyrelsen Stockholm, Staffan de Mistura, FN-diplomat, Hanna Wallensteen, psykolog, samt lokala representanter och många fler.

I utställningsområdet kommer det finnas runt 70 utställare representerade från myndigheter, näringsliv, organisationer och föreningsliv.

Programtidning

Läs mer om MR-dagarna

Boka biljett här för 15 procent rabatt

Programpunkter

Utställare

För dig som arbetar med gymnasieelever

Det är helt kostnadsfritt att besöka miniseminarier och utställarområdet, skolklasser kan även göra gruppbokningar av dagsbiljetter till reducerat pris. Ett tillfälle för gymnasieelever och lärare att inhämta kunskap och inspiration inom området mänskliga rättigheter. Program för miniseminarium kommer att presenteras på mrdagarna.se

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällsorganisationer och en akademisk institution, Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

I Örebro samverkar Örebro kommun, Region Örebro Län, Länsstyrelsen, Örebro universitet, Örebro Convention Bureau samt det civila samhället för att genomföra dagarna under 2022. Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande målsättning är att bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället.

Örebro kommuns seminarium under dagarna

Torsdag 17 november, kl. 16-17
Föreläsare: Johanna Bernström Högblom, förvaltningen för sociala insatser.

De senaste två åren har saknat motstycke i modern tid i Europa, först en pandemi och sedan ett krig. Rädslan för att dö i en samhällsfarlig sjukdom eller i ett krig har för många kunnat avfärdas som katastroftankar i Sverige, men nu lever vi i en annan verklighet. Pandemin har vi levt i och gör till viss del fortfarande och kriget i Ukraina är högst närvarande endast ett par timmar bort och den trygghet vi länge känt har skakats om.

För många människor är inte ens pandemi och rädsla för krig det primära hotet, utan det är ett hot som är närvarande hela tiden, i hemmet eller i skolan. Målgruppen som omnämns här är även riskgrupper för suicid ex. våldsutsatta, våldsutövare, personer med svår ångestproblematik, personer med upplevelse av katastrofer och upplevelser av mobbing. Suicidpreventiva insatser skapar förutsättningar för ett tryggare och säkrare samhälle som kan fånga upp dig och dina anhöriga när du är som mest utsatt. Vi vill framhäva vikten av suicidpreventivt arbetet som en viktig faktor för att kunna leva ett gott och värdigt liv.

Fredag 18 november, kl. 14.30-15.30

Föreläsare:
Anna Andersson, Enhetschef socialkontoret i Vivalla
Johanna Sollerman, Brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet.

Med avstamp i den högaktuella samhällsdebatten om unga män i kriminella grupperingar och grovt och dödligt våld som påverkar invånare och bostadsområden, ställer vi oss frågan, den kriminelle, vem är det? Vad finns det för bakomliggande orsaker till att en person utvecklar kriminalitet som livsstil och gör våldet normaliserat? Kan vi tydliggöra andra svar än hårdare straff på frågan om hur vi hanterar trygghetsfrågan? Hur kommer mänskliga rättigheter in i ekvationen? Och framför allt, hur bryter vi utvecklingen på individnivå och samhällsnivå?

Seminariet är en dialog mellan teoretiker och praktiker och fokuserar på de riskfaktorer - och avsaknaden av skyddsfaktorer - som dessa personer har gemensamt. Att förstå orsakerna ger en hänvisning till lösningen och vilka insatser dessa ungdomar och deras familjer behöver.

Senast uppdaterad:

Publicerad: