Barnkonventionen i fokus för Örebro rättighetscenter

Varje år har Örebro rättighetscenter något vi fokuserar extra på och 2020 är det barnrätt som är i fokus. Anledningen är att det i år beslutades att Barnkonventionen ska vara svensk lag.

Målet med att Barnkonventionen numera är svensk lag är att barns rättigheter och skydd ska stärkas, att det ska bli tydligare krav på skola, myndigheter och andra verksamheter som kommer i kontakt med barn. Det har länge funnits skyldigheter att skydda barns rättigheter, de facto sen 1990 då Sverige anslöt sig till och ratificerade in Barnkonventionen.

Men exakt vilka krav som ska ställas och hur barns rättigheter ska skyddas rent praktiskt har varit otydligt vilket förväntas tydliggöras. Förhoppningen finns också att barnets bästa ska vara än mer centralt än tidigare, exempelvis i vårdnadstvister och beslut inom Socialtjänsten.

Flera projekt och kampanjer kopplade till barnrätt

Under året kommer Örebro rättighetscenter lansera flera projekt och kampanjer kopplade till barnrätt. Nu i juni har den digitala kampanjen ”Barn har rätt” dragit igång! Denna kampanj har till syfte att belysa Barnkonventionen men också hur Skollagen och Diskrimineringslagen kan skydda barns fri- och rättigheter. Skyddet har flera lager och kan upplevas som svårförståeligt, men Örebro rättighetscenters förhoppning är att vi under denna kampanj ska kunna beskriva och förklara området på ett tydligt och förståeligt sätt.

Det finns flera lagar som är till för att skydda barns rättigheter men vi utgår från vårt perspektiv som antidiskrimineringsbyrå och lyfter Diskrimineringslagen. Men även Skollagen eftersom vi handlägger ärenden kopplade både till Diskrimineringslagen och Skollagen. Vårt mål nu är att upplysa och engagera våra vuxna följare på sociala medier genom att i materialet ha frågeställningar och omröstningar.

Örebro rättighetscenter arbetar mot diskriminering och för allas lika värde, barn har rätt att inte bli diskriminerade och att få en så trygg och säker tillvaro under uppväxten som möjligt. Därför vill vi också lyfta vilka rättigheter och skydd barn har. Genom att ha kampanjen på sociala medier kan ett allvarligt ämne beskrivas och förklaras på ett lättsamt och kreativt sätt!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!