Hur vet du att eleverna förstår det de läser?

Att skolan behöver arbeta med att bättra på elevernas läsförståelse är inget nytt. I teorin är det enkelt, men i praktiken kan det vara svårare då klasstorlek och resurser kan utmana. Den utmaning som många lärare står inför har intresserat Josefin Karlsson på Örebro universitet. Genom sin forskning om barns läsförståelse och samtal med lärare inser hon att skolan behöver fler verktyg för att kunna tillgodose elevers olika förutsättningar och förmågor. Det har lett till att hon driver på två forskningsprojekt som båda syftar till att skapa möjligheter för en elev att självständigt arbeta med att utveckla sin läsförståelse.

I det ena forskningsprojektet är målet att skapa en digital läskompis i form av exempelvis en avatar i en e-bok, en liten robot eller ett program som inkluderas i en lärplattform. AI-teknik och maskininlärning ska nämligen möjliggöra det så att den digitala läskompisen kan anpassas utifrån individens behov så att frågor och feedback hamnar på rätt nivå. I det andra praktiknära forskningsprojektet som Josefine driver vill hon synliggöra elever och lärares arbetssätt när det handlar om digitala hjälpmedel runt läsförståelse.

För att kunna arbeta vidare är Josefine i behov av att komma i kontakt med skolor och lärare, för att kunna arbeta vidare med sina projekt. Är du som lärare intresserad? Läs mer för att ta reda på vad forskningsprojektet innebär, ta ett samtal med er rektor och anmäl ert intresse. Missa inte den här unika chansen till att vara del av något som är framtiden!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?