Meny

Dags att boka in vårterminens nätverksträffar Bygga svenska

Under vårterminen 2020 fortsätter våra nätverksträffar där deltagarna får fördjupa sina kunskaper kring arbetet med flerspråkiga elever samt bedömningsstödet Bygga svenska. Under våren erbjuds du som pedagog fyra tillfällen.

Sedan 2017 har nätverket Bygga svenska, funnits. Ett forum där lärare i svenska eller svenska som andraspråk (sva) i åk 1-9 träffas för att fördjupa sina kunskaper när det gäller arbetet med flerspråkiga elever samt bedömningsstödet Bygga svenska, ett material som bedömer elevens förmåga när det gäller att läsa, skriva, tala och lyssna. Nätverksträffarna erbjuds som ett stöd i implementeringen av materialet på kommunens skolor. De skapar även goda möjligheter till kollegialt lärande kring undervisning med flerspråkiga elever.

Träffarna vänder sig i första hand till lärare i svenska som andraspråk (sva) eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.

Under nätverksträffarna kommer deltagarna att

  • arbeta med bedömningsstödet genom att göra bedömningar och analysera dem,
  • resonera kring pedagogiska rekommendationer både till undervisning i sva och till övriga undervisande lärare,
  • arbeta för implementering av materialet på respektive skola,
  • arbeta kollegialt kring undervisning med flerspråkiga elever med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Vårterminens träffar är:

Träff 1 – torsdag 6/2 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träff 2 – onsdag 4/3 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träff 3 – tisdag 14/4 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träff 4 – torsdag 14/5 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träffarna kommer att vara i skolförvaltningens lokaler på Ringgatan 32. Har du deltagit i nätverket tidigare kommer du att få en Outlook-inbjudan skickad till dig veckan innan respektive träff.

Är du intresserad och inte tidigare har deltagit i nätverket kontaktar du Örebro kommuns SKUA-utvecklare jennypher.lofgren@orebro.se (019-21 11 86) eller barbara.andersson@orebro.se (019-21 24 14)

Senast uppdaterad: 20 januari 2020

Publicerad: 17 juni 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se