Skicka vidare! Lena Sundqvist

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Lena Sundqvist, sjukhuslärare på Centralt skolstöd, som svarar på tre frågor från Emil Jansson.

Lena Sundqvist

Lena Sundqvist

Hej Lena! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Lena Sundqvist och har arbetat som lärare sedan mitten på 80-talet på olika grundskolor i Stockholm och Örebro. Sedan snart fem år tillbaka arbetar jag som sjukhusläkare på BUP Förstärkt Öppenvård. Vi är totalt tre sjukhusläkare på USÖ, mina kollegor är Nils Eriksson som arbetar med de barn och ungdomar som är inlagda på BUP avdelning 5 och Peter Bäck som arbetar med de som är inlagda på Barnkliniken. Tillsammans med elever, föräldrar, hemskola och vårdpersonal utformar vi undervisningen så att den passar elevens behov så bra som möjligt.

Hur kan undervisning se ut för elever under deras vistelse på sjukhuset och sjukhusskolan?

– Majoriteten av de barn och ungdomar jag träffar har en problematisk skolbakgrund och har ofta varit borta från skolan under en längre tid. Vanligtvis kommer de tillsammans med sina vårdnadshavare på behandlingsbesök här på BUP förstärkt öppenvård två gånger i veckan under en period och jag erbjuder samtidigt tider på klinikskolan som komplement till behandlingen.

– Det är oftast enskild undervisning, hur ofta och hur länge vi har lektion är individuellt och beror på mående och ork. Vad vi använder tiden till när vi träffas kan se väldigt olika ut, en del av eleverna är väldigt motiverade att arbeta med skoluppgifter och då kan vi ha lektioner varje dag och jobba på med uppgifter vi får från hemskolan. Ibland kan det handla mer om aktivering, att ungdomen bryter sin isolering och kommer hemifrån en stund. Vid uppstarten är det gynnsamt att hitta någonting som jag och ungdomen kan mötas i, hitta en ingång för att kunna knyta an, lära känna varandra och skapa trygghet. Det kan bygga på intressen men det är också viktigt att det känns meningsfullt för ungdomen.

Hur fungerar samarbetet med elevens ordinarie skola?

– Det behandlande teamet som arbetar kring ungdomen samverkar regelbundet med hemskolan. Förutom det har jag regelbunden kontakt med till exempel mentor, specialpedagog, kurator eller undervisande lärare i det/de ämnen som eleven arbetar med. Då stämmer vi av hur det går och får nya uppgifter.

– Det är viktigt att hålla igång kontakten med hemskolan för att kunna fortsätta arbeta skolnärmande under behandlingen här. Den kontakten kan också se väldigt olika ut beroende på vilken problematik det rör sig om. Det kan till exempel se ut så att jag, eleven och mentor har en egen ”kurs” på Itslearning där mentor lägger upp uppgifter som vi jobbar med här. Ibland har vi teamsmöte med kontaktpersonen på skolan och ibland kommer pedagoger från skolan hit för att lämna material och träffa eleven. Feedback/återkoppling från hemskolan på inlämnade uppgifter är också mycket betydelsefullt för eleverna. Även att elever och vårdnadshavare får information om klassens gemensamma aktiviteter så att de känner sig inkluderade.

Vad är det bästa med att vara sjukhuslärare?

– Det är väldigt roligt att följa elevernas utveckling och framsteg. Det är utmanande och stimulerande att hitta aktiviteter/uppgifter som känns meningsfulla och intressanta för de barn och ungdomar som jag möter. Det känns viktigt att sträva mot att eleverna känner att de lyckas och att deras självförtroende stärks. Mina arbetsuppgifter är omväxlande, ingen dag är den andra lik. Det är intressant och lärorikt att arbeta tillsammans i team med andra yrkeskompetenser här på BUP Förstärkt Öppenvård.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Cecilia Carrevik, specialpedagog på OP-skolan city:

  1. Berätta lite om hur ditt uppdrag ser ut.
  2. Vilka är de största utmaningarna i din lärarvardag?
  3. Dela med dig av ett gyllene ögonblick ut din vardag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: