Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Örebro kommun har tillsatt förstelärare runt om på skolorna i kommunen. Uppdragen ser lite olika ut beroende på vilken tjänst pedagogen har.

2015 bildades också ett nätverk för förstelärare i Örebro kommuns gymnasiskolor, gymnasiesärskolor och vuxenutbildning.

Förstelärare

Grunduppdraget för lärare kompletteras för förstelärare utifrån nedanstående punkter, förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Rektor ska ytterligare definiera och tydliggöra förstelärarens uppdrag utifrån specifika behov inom verksamheten

  • Du utvecklar det kollegiala lärandet och verkar för ämnesutveckling.
  • Du sprider ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor och lärare, utveckling av digitalisering och IT-användning ingår här som en naturlig del.
  • Du stödjer kollegor i deras professionella utveckling genom t.ex. diskussioner, seminarier, genom coachning och spegling av klassrumssituationer. Du följer upp och genomför uppföljande samtal.
  • Du handleder VFU och marknadsför i det uppdraget Örebro kommun som arbetsgivare (avser förstelärare med handledarutbildning).
  • Du omvärldsbevakar och deltar i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden. Detta arbete kan ske tillsammans med andra förstelärare och ska bidra till ett systematiserat lärande.
  • Du kommunicerar verksamhetens utvecklingsbehov med skolledningen.
  • Du arbetar metodiskt med uppföljning, resultatsammanställning och analys av arbetet inom uppdraget

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se