Att skapa en berättelse om en hållbar planet

Vi människor älskar berättelser. Vi läser böcker, vi ser filmer, vi traderar och sprider berättelser bland oss nära och kära, vi lyssnar på berättelser i sånger och ljudande historier. En del berättelser är starkare och biter sig fast bland många. Några av de starkaste är de religiösa berättelserna. De fångar miljarder människor. Andra är berättelsen om upplysningen, den moderna människan, och berättelsen om den ekonomiska tillväxten. Vi styrs av berättelserna. Och berättelserna styr oss mot framtiden.

I begynnelsen var ordet. Det är en mening som vi många känner igen. En stark berättelse om hur jorden och världen och livet skapades. Från Bibeln. Människan behöver berättelser för att förstå sin plats på jorden.

Sedan renässansen, kanske till och med antiken, har vi människor letts framåt av berättelsen om framsteget, teknikens kraft som ska lyfta människan mot en ljus framtid. Maskinerna och tekniken ska rädda oss från armodet. Den berättelsen har lyft miljarder människor ur sjukdom och fattigdom. Faktum är att fler människor än någonsin lever ett gott liv på jorden. Det finns många källor på det. Ett exempel är förväntad livslängd bland människor i världen (https://ourworldindata.org/health-meta). Historien är anmärkningsvärd. Fler än någonsin lever länge.

Här har vi levt i en resa mot ett gott och långt liv. Men maskinen har börjat hacka. Naturen har börjat sätta gränser. Det finns en koppling mellan ökat välstånd och användningen av energi. Det är knappast oomtvistat att användningen av fossila bränslen lyft mänskligheten till ett välstånd bland många som ingen mänsklighet uppnått tidigare. Men att vi nått till en gräns. Och att mer energi inte längre ger ökat välstånd.

Berättelsen om människans ökande välstånd genom historien är känd i skolan. Vi traderar den varje dag. Jag kommer själv ihåg böckerna i samhällskunskap i gymnasiet om hur diskmaskiner och bilar lyft svenska folket till välstånd. Hur tekniken lyft oss. Men det är en daterad berättelse.

Behov av en ny berättelse

Så. Det finns behov av en ny berättelse. Eller flera. I skolan. En som skriver om detta är humanekologen Emin Tengström (https://www.dagensarena.se/essa/behovet-av-en-ny-stor-berattelse/). Läs verkligen hela artikeln, som avslutar med sökandet efter en ny uppdaterad berättelse om vilken väg människan ska välja mot framtiden. Där vi har en rad ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar framför oss.

Din roll som lärare i ditt arbete för lärande om hållbar utveckling är att i alla fall börja resonera med kollegorna och eleverna om vilken berättelse som kan bli giltig i vår osäkra väg framåt. Det är en fråga om ekologiska och sociala villkor. Vi lever redan idag i en annan framtid än den vi tänkte oss. Utmaningarna kring klimat, rättvisa, jämlikhet och fred är större än på länge.

Dina styrdokument från Skolverket ger tyvärr inga stora svar. Bara ATT vi ska undervisa om hållbarhet, men HUR det säger just ingen.

Så vad kan vi annat göra – än att kavla upp – läsa på – och ge till de unga vad vi kan om vad vi tror kan bli framtidens stora berättelse. Och kanske framförallt – fråga våra unga vad de tror – och låta dem forma sin berättelse.

/Jonas Edlund, Navets skola 7-9

Senast uppdaterad:

Publicerad: