Detta händer med vägbygget runt Kulturkvarteret

Det grävs och byggs för fullt vid Kulturkvarteret och frågorna är många om vad som händer och när det ska bli klart. Till nyår är Fabriksgatan klar och trafikeras återigen av bussar. Även å-sidan ska få en rejäl uppdatering och till våren går det att ta en strandpromenad längs Svartån och vila benen på trädäcket vid vattnet.

Illustration över Kulturkvarterets västra sida mot vattnet.

Skiss över strandpromenaden längs Svartån. lllustration: Wingårdhs Akitekter.

Även om Kulturkvarteret är färdigt så är huset fortfarande omgärdat av maskiner och avspärrningar. Frågorna är många om vad som händer; när är det klart? Hur kommer det att se ut? När börjar bussarna gå förbi igen? Det ska vi reda ut nu.

Två etapper av fyra redan klara

Vägbygget är indelat i fyra olika etapper för att området ska gå att nå under tiden varav de första två etapperna redan är klara. Nygatan har exempelvis fått korttidsparkeringar utmed Kulturkvarteret och närmast Östra Bangatan har det byggts en sittvänlig granitmur med plats för planteringar.

Fabriksgatan klar till nyår

Nu pågår etapp tre för fullt, vilket är en ombyggnation av Fabriksgatan från Kulturkvarteret och ut till Rudbecksgatan. Etappen beräknas vara klar vid årsskiftet 2021/2022, men om bygget fortsätter att flyta på bra så kommer bussarna att börja trafikera Fabriksgatan redan till att vintertidtabellen börjar gälla i mitten av december. Under byggtiden går det att passera till fots och med cykel, om än på grus.

Fabriksgatan ska förses med cykelbana, cykelparkeringar, röd asfalt samt busshållplatser för både regionbussar och de nya BRT-bussarna. BRT-hållplatserna får tretton meter långa glaskurer med torräng på taken, ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor. Vid Vasaplatsen blir det planteringar i stora krukor.

Strandpromenaden klar till våren

Den fjärde och sista etappen handlar om å-stråket. Även den är påbörjad och ombyggnationen blir klar i maj 2022. Å-stråket utmed Konserthuset och Kulturkvarteret ska bli ett inbjudande promenadstråk längs Svartån. Växter i fasta planteringar kommer att pryda gångbanan och trädäck med gradänger kommer att bredda strandpromenaden och skapa fler sittplatser vid vattnet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!