En mer lättillgänglig webb för alla…?

Lättläst text, generöst med bildstöd, allt presenterat på ett sätt som gör att det inte framstår som att informationen är särskilt anpassad – det är Jonathan Gustafssons recept för hur fler ska kunna tillgodogöra sig information på kommunens webb.

Jonathan arbetar som pedagogisk verksamhetutvecklare i Förvaltningen för funktionsstöd. Han har länge sett ett behov av att göra informationen på kommunens webb mer tillgänglig för medborgare med kognitiva funktionsnedsättningar, men även för andra grupper.

Jonathan, berätta – vad handlar din idé om egentligen?

– Ursprungligen handlade min idé om att information på webben om kultur- och fritidsaktiviteter skulle behöva göras mer lättillgänglig för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det är medborgare som ibland har svårt att ta till sig information, t.ex. om vilket utbud som finns, var och när saker sker. Därför missar man möjligheten att delta i olika aktiviteter och evenemang. Jag hade en idé om hur informationen skulle kunna utvecklas, vad som behövs för att förenkla och förtydliga, och skickade därför min idé till Idéslussen.

– Idéslussen, liksom kvalitetsledaren på Kultur- och fritidsförvaltningen, kunde bidra till ett mer övergripande perspektiv, och i dialog kom vi fram till att det här egentligen handlar om all information, inte bara det som rör kultur och fritid. Vi hade därför ett möte med kommunikationsavdelningen. Det visade sig att idén ligger helt i linje med kommunens pågående arbetet med att tillgängliggöra webben så att fler kan ta till sig av information, oavsett kognitiv förmåga. Här såg vi att jag kunde bidra med min kompetens, och vi inledde därför ett utbyte av kunskap.

Du har bland annat föreläst för medarbetare på kommunikationsavdelningen?

– Ja, det var riktigt spännande! Föreläsningen var för hela Kommunikationsavdelningen och hade fokus på personer med funktionsvariationer och deras behov relaterat till kommunikation. Jag kunde t.ex. exemplifiera vilka kommunikativa utmaningar som kan finnas och drog paralleller till hur webben ofta är uppbyggd, såväl inom kommunen som externt. Trots att lättläst skrift och tydliggörande bilder är något som gynnar folk i allmänhet, så är det långt ifrån en självklarhet idag.

Satsningen med att förenkla webben och göra den mer tillgänglig är nu i full gång…?

– Ja, och det är väldigt roligt att vara en del i detta! Min ursprungliga idé blev inte precis så som jag först hade tänkt mig - den blev faktiskt bättre, säger Jonathan och ler. Fler än bara den ursprungliga målgruppen har nytta av att vi inom kommunen jobbar tillsammans för ökad tillgänglighet. Alla mår bra av enkel och lättillgänglig information, så på så vis har idén fått ett ännu större värde.

– Jag hoppas också att man kommer försöka mäta tillgängligheten på hemsidan. Det hade varit roligt att se om den kommer att klassificeras högre ur ett tillgänglighetsperspektiv när denna förändring är genomförd, säger Jonathan.

Nu ska du vara föräldraledig ett tag…?

– Ja, fram till hösten. Jag hoppas på ett fortsatt samarbete med Kommunikationsavdelningen när jag kommer tillbaka! Min förhoppning är att det arbete som pågår ska kunna göra fler mer självständiga i att ta till sig av information och veta vad som försiggår i kommunen, utifrån var och ens egna behov och intressen. Idag är många beroende av att andra förmedlar denna information åt dem.

– Vi jobbar mycket med inflytande, delaktighet och tillgänglighet gentemot våra servicemottagare redan idag, men ibland kan det vara ovant att tänka i ett större perspektiv, utanför sin egen förvaltning, tror Jonathan. Men när vi jobbar tillsammans och kombinerar olika uppdrag så kommer vi längre.

Då vill vi önska dig en fin föräldraledighet, Jonathan, och välkommen tillbaka i höst!

Jonathan Gustafsson omgiven av tecknade tankebubblor mot en grå bakgrund.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!