Betyget i simning är mer än en bokstav på ett papper

Ann Fröderberg jobbar som bad- och idrottsarbetare på Eyrabadet i Örebro och träffar ofta idrottslärare i samband med grundskolans obligatoriska simundervisning. Kopplat till detta fick hon en idé som i förlängningen kan vara livsviktig.

Ann Fröderberg står i en park.

Samtal med Ann

Idéslussen träffar Ann för att få höra mer om hennes idé och om hur hon tillsammans med sina kollegor lyckats genomföra den under hösten.

Ann berättar att hon i sitt arbete på Eyrabadet träffar många idrottslärare som ansvarar för sina elevers simundervisning. Hennes upplevelse har varit att inte alla känner sig trygga med att kunna lära ut simsätt och simteknik till barnen på rätt sätt och att tiden de har för att undervisa i badhusen ofta upplevs som för kort.

– Jag som simlärare försöker tänka att simning är mer än bara en bokstav på papper, det kan vara skillnad mellan liv och död. Jag såg en möjlighet att ge Örebro kommuns idrottslärare bättre förutsättningar genom ökad kunskap kring simsätt, livräddningsredskap och grundläggande teknik, berättar Ann.

Så föddes idén om ett forum där man kombinerar teori och praktik för ökad kompetens och säkrare undervisning.

Idén blir verklighet

– För att få reda på om idrottslärarna själva delade vår upplevelse om att det fanns ett behov av kompetensutveckling så valde vi att skicka ut enkät. Det visade sig att de generellt endast haft få timmar kopplat till simundervisning i sin egen utbildning. Många var intresserade av att få tips om olika tekniker och metoder att använda sig av i sin simundervisning till eleverna. Med detta underlag i ryggen bestämde vi oss för att köra, fortsätter Ann.

– Efter en hel del förberedelser kunde vi på höstlovet i oktober 2019 genomföra den första utbildningssatsningen helt på egen hand! Kompetensutvecklingen var gratis och alla idrottslärare i Örebro kommun var välkomna. Det material vi behövde fick vi låna av badanläggningen. Nio idrottslärare från olika skolor deltog under en förmiddag som bestod av både teori och praktiska övningar i simbassängen på Eyrabadet.

– Efter genomförd utbildning lät vi deltagarna utvärdera förmiddagen. Vi fick väldigt fin respons på initiativet och upplägget. Samtliga skulle till exempel rekommendera kompetensutvecklingen för en kollega. Nu hoppas vi på att kunna vidareutveckla konceptet ytterligare. Kanske genom mer tid i vattnet för att hinna testa flera tekniktips.

Idéslussens roll

Ann berättar att hon valde att skicka in sin idé till Idéslussen för att få stöd att komma igång. I diskussion med bland annat samordnaren från Idéslussen ökade hennes lust och motivation att driva idén vidare.

– Jag fick hjälp med kontakter för de första konkreta stegen framåt, till exempel med personer på andra förvaltningar, vilket var viktigt. Med stöd av min chef bildade jag sen tillsammans med mina kollegor Josefine och Christer en arbetsgrupp som kunde jobba vidare med idén och slutligen genomföra den, berättar Ann.

– Jag är extra glad att idén hjälper till att skapa en direkt nytta för medborgaren, fortsätter hon. Idrottslärarna som deltagit i satsningen kommer ju nu att använda sina nya kunskaper i undervisningen, vilket ger bättres skydd och teknik för eleverna. Jag är glad att jag har fått göra nytta, att jag har kunnat bidragit till ”en billig livförsäkring”.

– Att få jobba med något viktigt som man tror på tillsammans med kollegor gör det dessutom extra roligt att gå till jobbet, avslutar Ann med ett leende.

Idé

Ett forum för Örebro kommuns idrottslärare där teori varvas med praktiska övningar för en förbättrad och säkrare simundervisning till elever.

Önskat resultat

Ökad kunskap och kompetens kring simsätt, livräddningsredskap och grundläggande teknik för Örebro kommuns idrottslärare. Fler elever lär sig att simma och med rätt teknik, vilket kan vara livsviktigt.

Idégivare

Ann Fröderberg, Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!