Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Urval och antagning

Om du är behörig till ett gymnasieprogram och det är konkurrens om platserna kommer ett urval att göras. Detta sker vid antagningen.

  • Urval
  • Räkna ut meritvärde
  • Antagning
  • Fri kvot
  • Ändringsval och sen ansökan

Urval

Vid antagningen sker ett urval bland behöriga sökande. Urvalen är olika beroende på vilket program som söks samt om det är en kommunal eller fristående gymnasieskola.

Nationellt program - kommunal gymnasieskola

I första hand är det de sökande som är folkbokförda i samma kommun där skolan finns som får konkurrera om platserna på sitt meritvärde. Om kommunen där skola finns har ett samverkansavtal med en annan kommun ska även sökande från denna kommun få konkurrera om platserna i första hand. Samma gäller också för de sökande vars hemkommun inte erbjuder sökt nationellt program eller nationell inriktning samt om man söker riksrekryterande utbildning.

Sökande med särskilda skäl till sina personliga förhållanden har möjlighet att få dessa prövade, för att få konkurrera om plats i första hand.

Till platser som eventuellt finns kvar sedan alla de som ska tas emot i första hand har antagits, kan övriga sökande konkurrera om återstående platser. Detta kallas för att tas emot i andra hand (i mån av plats). Sökande konkurrerar då på sitt meritvärde.

Programinriktat val och yrkesintroduktion - kommunal gymnasieskola

I första hand är det de sökande som är folkbokförda i samma kommun där skolan finns som får konkurrera om platserna på sitt meritvärde. Om kommunen där skola finns har ett samverkansavtal med en annan kommun ska även sökande från denna kommun få konkurrera om platserna i första hand.

Till platser som eventuellt finns kvar sedan alla de som ska tas emot i första hand har antagits, kan övriga sökande konkurrera om återstående platser. Detta kallas för att tas emot i andra hand (i mån av plats). Sökande konkurrerar då på sitt meritvärde.

Nationellt program och programinriktat val - fristående gymnasieskola

Samtliga sökande konkurrerar om platser på samma villkor.

Yrkesintroduktion - fristående gymnasieskola

Sökande får konkurrerar om platser under förutsättning att den sökandes hemkommun har kommit överens om utbildningskostnaden med den fristående gymnasieskolan.

Räkna ut ditt meritvärde

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval, får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

Antagning

Preliminär antagning

I början av april sker en preliminär antagning. För de som går i årskurs 9 görs den preliminära antagningen på höstterminsbetyget. För övriga sökande är det slutbetyget från årskurs 9. Det prelimära antagningsbeskedet visas i Dexter. Observera att det preliminära beskedet kan bli förändrat till den slutliga antagningen d.v.s. det preliminära beskedet är inte någon garanti att du blir slutligt antagen till utbildningen.

Slutlig antagning

I sluten av juni sker slutlig antagning och då är det slutbetyget från årskurs 9 som gäller för samtliga sökande. Om du blir antagen så har du då fått din plats på programmet. Det slutliga antagningsbeskedet visas i Dexter i början av juli.

Det är viktigt att du svarar på antagningsbeskedet i Dexter annars kan andra sökande som väntar på en reservplats bli utan. Sista dag att svara på antagningsbeskedet är den 29 juli.

Reservantagning

Den 4 augusti visas reservantagningsbeskedet i Dexter. Då kan du se om du eventuellt har blivit reservantagen till någon utbildning inom Örebro län. Du ska skyndsamt svara på reservantagningsbeskedet. 

Reservantagning kan även ske efter den 4 augusti och då kontaktas du per telefon. Viktigt är att du i Dexter har meddelat dina kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen.

Fri kvot

Om du tror att ditt meritvärde inte är tillräckligt för att bli antagen till det program du sökt till, kan du ansöka om att få bli antagen i fri kvot.

Fri kvot används för de sökande som av någon anledning måste bedömas individuellt. Det är en fri bedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl. En sökande måste alltid vara behörig till sökt program för att kunna antas via fri kvot.

Huvudmannen, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan, avgör vilka kriterier som är avgörande för om en sökande ska antas via fri kvot.

Om du vill ansöka om att bli antagen i fri kvot ska du lämna in en särskild blankett för detta. Du måste göra en ansökan för varje program där du önskar bli prövad i fri kvot.

Ansökan om fri kvot ska vara inlämnad senast den 9 maj till Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information och blankett om att ansöka om att få bli antagen i fri kvot.

Ändringsval

Du har efter den preliminära antagningen möjlighet att göra ändringsval om du inser att du valt fel program eller vill komplettera din ansökan med flera val. Ditt ev. ändringsval kan göras till och med 9 maj. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för hjälp.

Sen ansökan

Ändring kan ske efter 9 maj men det försvårar din möjlighet att få det önskade programmet. Ansökan som inkommer sent prövas efter de ansökningar som har kommit in i tid. Det innebär att du endast kan bli antagen om det fortfarande finns lediga platser på programmet. Om det är fullt på programmet ställs du i kö. Uppstår en ledig plats kallas eventuella reserver först. Om det inte finns några reserver tillfaller platsen till den som har lämnat in ansökan sent. Är det flera sena ansökningar till samma program är det den elev som har högst meritvärde som först får platsen. 

Om du vill lämna in en sen ansökan ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen i Örebro län för mer information.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se