Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

För att kunna bli antagen till gymnasieskolans program måste du vara behörig. Det finns grundläggande behörighet som gäller samtliga program och särskilda ämnesbehörigheter för de olika programmen.

Den grundläggande behörigheten är:

 • Slutfört grundskolan (slutbetyg) eller motsvarande utbildning
 • Att du påbörjar utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år

Även om du uppfyller ovanstående behörighet är du inte behörig att antas till gymnasieskolan om du har genomfört ett nationellt program (eller motsvarande utbildning) eller har avlagt International Baccalaureate (IB).

Den särskilda ämnesbehörigheten är kunskapskrav för de olika programmen inom gymnasieskolan. Det betyder att du måste ha fått godkänt i vissa ämnen som du läst i grundskolan. I rutan nedan listar vi de olika ämnesbehörigheterna som krävs från grundskolan.

 • Yrkes- programmen
 • Estetiska programmet
 • Hum, Ek- eller Sam-programmet
 • Natur- eller Teknik- programmet
 • Introduktions- program

Yrkesprogrammen

För att bli behörig till något av yrkesprogrammen krävs att du har lägst betyg E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen.

Till yrkesprogrammen räknas följande program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven. Du ska då i gymnasieskolan även läsa engelska på grundskolenivå.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska vara inlämnad senast den 9 maj till Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Estetiska programmet

För att bli behörig till Estetiska programmet krävs att du har lägst betyg E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare nio ämnen.

Dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven. Du ska då i gymnasieskolan även läsa engelska på grundskolenivå.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska vara inlämnad senast den 9 maj till Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Hum, Ek- eller Sam-programmet

För att bli behörig till Humanistiska programmet, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har lägst betyg E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt ytterligare fem ämnen.

Dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven. Du ska då i gymnasieskolan även läsa engelska på grundskolenivå.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska vara inlämnad senast den 9 maj till Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Natur- eller Teknikprogrammet

För att bli behörig till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet krävs att du har lägst betyg E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt ytterligare sex ämnen.

Dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven. Du ska då i gymnasieskolan även läsa engelska på grundskolenivå.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska vara inlämnad senast den 9 maj till Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Introduktionsprogram

För dig som inte hinner uppnå behörighet till önskat nationellt program finns det alltid någon form av Introduktionsprogram. Benämningen Introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat val för en grupp elever (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att bli antagen till Programinriktat val för en grupp elever krävs att du har lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste vara engelska eller matematik. Du är inte behörig till Programinriktat val om du är behörig till det nationella programmet som Programinriktat val är riktad mot. 

Yrkesintroduktion för en grupp elever (IMY)

På Yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som ska underlätta för dig när du ska söka jobb eller som ska leda till att du blir behörig till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion står öppen för dem som inte är behörig till ett yrkesprogram. Du är inte behörig till Yrkesintroduktion om du ska erbjudas Språkintroduktion.

Övriga Introduktionsprogram

Det är din hemkommun som ska erbjuda dig plats på något av introduktionsprogrammen Programinriktat val för enskild elev, Yrkesintroduktion för enskild elev, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information om vad som gäller kring dessa program.


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se