Utbildningar till årskurs 1 som inte startar hösten 2022

Gymnasieantagningen i Örebro län har fått besked att vissa utbildningar till årskurs 1 inte kommer att starta till hösten 2022. Du som har sökt och berörs av detta ser det i din ansökan i Dexter. Där finns information på det aktuella valet att utbildningen inte startar.

Du har under perioden 11 april till och med 9 maj möjlighet att göra eventuella ändringsval i din ansökan. Blir det aktuellt att göra ändring i ansökan ska du vända dig till din studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola för mer information.

Om du inte vill göra en ändring i din ansökan kommer Gymnasieantagningen till den slutliga antagningen ta bort valen till de utbildningar som inte startar. Dina övriga val är oförändrade.

Nedan listas de utbildningar som inte startar till hösten 2022:

Alléskolan, Hallsberg

  • Estetiska programmet – inriktning Bild och formgivning (ESBIL-AE)

Degerforsgymnasiet, Degerfors

  • Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet (IMYBF-DEM)
  • Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet (IMYBA-DEM)
  • Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet (IMYFS-DEM)

JENSEN gymnasium, Örebro

  • Teknikprogrammet (TE-JGY)

Yrkesgymnasiet, Örebro

  • Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning måleri, lärling (BAMAL0L-YRK)
  • Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning måleri, lärling (IMVBAM-YRK)
  • Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning måleri, lärling (IMYBAM-YRK)

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!