Uppdaterad info om utbildningar som inte startar årskurs 1

Gymnasieantagningen har fått information om att några utbildningar (åk1) inte kommer starta till hösten 2022. Det gäller följande utbildningar:

Realgymnasiet, Örebro
- Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism (NBNAT-REAL)
- Fordon- och transportprogrammet inriktning Personbil (FTPER-REAL)
- Programinriktat val mot Fordon- och transportprogrammet inriktning Personbil (IMVFTP-REAL)

Möckelngymnasiet, Karlskoga
- Samhällsvetenskapsprogr. - För sökande med diagnos högfungerande autism (SAHA-KAM)

Grillska gymnasiet, Örebro
- Estetiska program med inriktning Estetik och media (ESEST-GRI)

Detta innebär att de som sökt någon av de ovanstående programmen inte kommer att bli prövad på dessa val. Deras ansökan blir prövad utifrån sina övriga val utifrån önskad rangordning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!