Hantera handlingar med personuppgifter eller sekretess

Guiden beskriver hur du hanterar handlingar i W3D3 som innehåller sekretessuppgifter eller personuppgifter som omfattas av GDPR.

Sekretess

1. Klicka på ikonen för sekretess på handlingskortet.

2. Bocka i Sekretessmarkerad och fyll i uppgifterna.

  • Sekretessmarkerad – det datum då sekretessen sätts på ärendet/handling fylls i automatiskt
  • Löper ut – om sekretessen är tidsbegränsad ska datum anges här
  • Sekretessbelades av – namnet på den som sätter sekretessen fylls i automatiskt
  • Lagrum – ange på vilket lagrum/paragraf sekretessen vilar emot (Klicka på rubriken för att se aktuella lagrum)

En sekretessmarkerad handling innebär att informationen döljs för alla som inte har registratorsbehörighet i den aktuella serien, eller är handläggare på det aktuella ärendet.

GDPR-markering

3. För att skydda personuppgifter går det att GDPR-markera en handling. Klicka på ikonen för GDPR.

Det finns tre alternativ att välja på:

  • Godkänd publicering – tillstånd att publicera handlingen har givits
  • Skyddad externt – ingen publicering
  • Skyddad – handlingen skyddas både externt och internt (det är bara handläggaren och registratorn som kan läsa handlingen)

Senast uppdaterad:

Publicerad: