Ta bort redan attesterad leverantörsfaktura från inkorgen

Den här guiden visar hur du gör om din interna leverantörsfaktura ligger kvar i din inkorg, trots att du attesterat.

Att fakturan syns i din inkorg trots att den är attesterad kan bero på att cirkulationsmallen är bruten, vilket kan ske då fakturan skickas mellan olika medarbetare.

Det kan även bero på att det inte finns någon efter dig i cirkulationen men det återstår uppgifter att utföra.

1. Öppna fakturan och klicka på Cirkulation. Finns endast dit namn där tar du bort det genom att klicka på papperskorgen.

2. Lägg sedan till den personen som du vill cirkulera fakturan till.

I den här guiden kan du se hur du söker fram en person.

Senast uppdaterad:

Publicerad: