Spara till verifikation i budget och prognos

Guiden visar hur du ser resultatet av lagd budget från tidigare personalbudget (B20a - B20c).

1. Klicka på Räkna om och Spara för att skapa ett budgetverifikat. Ändringar gör du inte här, utan i tidigare flikar.

2. Kontrollera så att Helår publicerat och Helår från Grund visar samma summa, och att det i diff-kolumnen inte uppstår avvikelser även på rader. Dvs, diff-kolumnen visar “noll” på både rader och den totala summan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: