Sök intern kund- eller leverantörsfaktura

Guiden visar hur du söker fram en intern kund- eller leverantörsfaktura. En intern kundfaktura börjar på 35* och en intern leverantörsfaktura börjar på 25*.

1. Välj Fakturor och klicka på Sök, sedan Intern kundfaktura eller Intern leverantörsfaktura.

Nedan följer alternativ för att begränsa urvalet:

  • Bocka i Mina fakturor (fakturor som du konterat eller attesterat).
  • Datum från-till (välj fakturadatum, registreringsdatum, förfallodatum etc).
  • Kund (ange stjärna före och efter för större träffsäkerhet, ex. *Actic*) klicka på förstoringsglaset.
  • Belopp från-till.
  • Markera rutan Klar (för att se tidigare års internfakturor, fungerar från 2026).
  • Markera rutan Makulerad (för att få med makulerade fakturor).

2. Klicka på Sök när du fört in önskade begränsningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: