Sekretessmarkera intern kund- och leverantörsfaktura

Guiden visar hur du sekretessmarkerar en intern kund- och leverantörsfaktura.

1. Klicka på Cirkulation och sedan Sekretess.

2. Lägg in de personer som skall kunna se fakturan.

3. Fakturan är nu sekretessbelagd och kan bara ses av de som är tillagda för att kunna se.

Tänk på att den information som skrivs i pennan kan ses av alla. Bifogade dokument blir sekretessbelagda.

Senast uppdaterad:

Publicerad: