Registrera ny rad i budget och prognos

Guiden visar hur du manuellt registrerar en ny rad i driftbudget. Du kan även göra detta i motsvarande bild i prognos (P10b)

1. Klicka på B10b Driftbudget Konto för att manuellt registrera en ny kodsträng/rad i budget.

2. Klicka på Ändra.

3. Om en konteringssträng saknas i budget klickar du på Infoga rad. Registrera intäkter utan tecken och kostnader med minustecken. Periodiseringen är förvald till 1/12 per månad. Om annan periodisering önskas tryck på rubriken Period.

4. Det är obligatoriskt att ange Ansvar och Konto. Koddelarna Aktivitetskod, Objektskod, Projektkod och Frikod är frivilligt att registrera på. För att söka fram en koddel behöver du ställa dig i rutan på den koddel du vill få fram och sedan klickar du på den blåa rubriken.

Du får sedan upp nedanstående fönster med en rullista. Du kan även söka fram koddelen via genom Kod eller text i Benämning. Klicka sedan OK för att få ner koddelen i budgetbilden.

5. För att spara den nyskapade raden klickar du på Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad: