Lägga till ny anställd i budget och prognos

Guiden visar hur du manuellt registrerar en nyanställd i budgeten.

Bilden B20a Budget per anställd innehåller grunddata från personalsystemet, Personec.

Det är personal med avtalen AB, PAN och BEA som budgeteras. Här ser du vilka medarbetare som finns bemannade på valt urval. Du kan ta bort rader genom att klicka på soptunnan framför raden och du kan lägga till anställda genom att klicka på Infoga rad.

Den här guiden visar hur du manuellt registrerar en nyanställd i budget men kan även göras i motsvarande bild i prognos (P20a). Här kan du även infoga rader om du behöver dela upp en anställd som kommer ha olika sysselsättningsgrader under året.

1. Klicka på B20a Budget per anställd.

2. Välj sedan Infoga rad. Då kommer en ny rad att dyka upp med tomma fält där uppgifter om den anställde ska fyllas i. Den koddel som är obligatoriskt att fylla i är Ansvar, Objekt och Aktivitetskod.

3. Om det är en ny medarbetare som inte finns upplagd i Raindance anges det i kolumnen ID 1001, 1002, 1003 osv. Klicka på Ok.

4. När uppgifterna är registrerade, klicka på Spara flera .

I tabellen nedan hittar du förklaringar till de olika förkortningarna som kan registreras.

Kolumn/RubrikFörklaring
IdLöpnummer i personalsystemet och anställdes namn.
FgrpFödelseårsgrp 2 = yngre eller 65 år, 3= äldre än 65 år. Här anges 2 el. 3. Används för PO-beräkning och bokföring av konto.
AnsvarAnger vilket Ansvar den anställde ska budgeteras på.
ObjAnger om personen skall budgeteras på ett specifikt Objekt.
AktAnger om personen skall budgeteras på en specifik Aktivitet.
FriAnger om personen skall budgeteras på en specifik Fridkod.
ProjAnger om personen ska budgeteras på ett specifikt Projekt.
NrNr 1 är förvalt. Om du har en person med samma kodsträng som har olika sysselsättningsgrader under året, kan du sätta nr till 2, 3 osv. Beroende på hur många olika sysselsättningsgrader personen har under året.
AvtAnger personens löneavtal och semestergrupp. Kan vara 1=AB vanliga, 8=AB uppehåll, 9= AB Ferie, 17= PAN, 20=Beredskap.
BefBefattningskod samt befattningsbeskrivning.
SsgrAnställningens sysselsättningsgrad, hämtad från lönesystemet.
FsgrDen faktiska sysselsättningsgrad i % som den anställde arbetar. OBS! Skall ej överstiga 100% totalt för en anställd.
UfaktUppehållsfaktor, anges i procent.
FrånDefault visas januari, kan ändras till valfri startmånad.
TillDefault visas december, kan ändras till valfri slutmånad.
Årsarb.Årsarbetare. Formeln är Syssgr x Fördeln x Ufakt x (antal mån/12). Uträkning sker automatiskt vid räkna om och spara.
LönMånadslön beräknad på 100 % sysselsättningsgrad. Hämtad från lönesystemet. Är ändringsbar.
TilläggHeltidstillägg i kronor inläst från personalsystemet. Är ändringsbar.
Ökn%Löneökningsprocent, samma procentsats för alla anställda i budget. Ska ej ändras.
LöneökningsmånadNy lön från och med månad. Här sätts månad 4 (april) som default, kan ändras till valfri startmånad.
ÅrslönBeräkningskolumn, ska ej fyllas i. Uträkning sker automatiskt vid räkna om och spara.
ÖknLöneökning beräkningskolumn ska ej fyllas i. Uträkning sker automatiskt vid räkna om och spara.
Semdt, semdgrAnge antal semesterdagar (Heltid). Används för semesterdagstilläggsberäkning. Om man har växlat in semester, ange 0 dagar. Även för anställda med upphållstjänst (8) registreras antal semesterdagar. Används för att beräkna semesterdagstillägg och för beräkning av semesterlön för PAN-anställda (17). Är ändringsbar.
Beräkn. Semdt krBeräkning. Kostnader för semesterdagstillägg per år i kronor respektive semesterlön för PAN.
Intj Sem semdgrAnge personens semesterdagar i heltid. Används för semesterskuldsberäkning. Om personen växlat in semesterdagstillägget mot fler dagar öka antalet dagar med 5 respektive 6 dagar. Gäller ej avtalen 20 BEA och 17 PAN.
Beräkn int semskuldBeräknad intjänad semesterlöneskuld i kr. Olika beroende på avtal och semestergrupp.
POBeräkningskolumn för PO, ska ej fyllas i. Uträkning sker automatiskt vid räkna om och spara.
Totalt exkl. POBeräkning: Årslön + semesterdagstillägg
Totalt inkl. POBeräkning: Årslön + semesterdagstillägg+ PO

Senast uppdaterad:

Publicerad: