Cirkulera en intern leverantörsfaktura

Guiden visar olika alternativ att cirkulera en intern leverantörsfaktura till en annan användare eller annan cirkulationsmall.

Alt.1 Klicka på fakturan och sedan fliken Cirkulation. Ange användar-id i fältet Användare och klicka enter.

Alt.2 Du kan även söka på ett namn i fältet Användare, ex. Marie, då kommer alla innehållande Marie upp. Klicka på den som är rätt.

Alt.3 Klicka på förstoringsglaset för att hitta en cirkulationsmall. Välj mall och klicka på Ok.

Alt. 4 Du kan även lägga till en annan cirkulationsmall. Se till att cirkulationen är rensad innan du anger en ny mall i fältet Användare. Klicka sedan på Mall så får du upp de namn mallen innehåller.

Senast uppdaterad:

Publicerad: