Visa prioriterad inkorg i Outlook

Den här guiden visar hur du kan visa samt stänga av prioriterad inkorg i Outlook om det är påslaget. Prioriterade meddelanden är sådana som du väljer är viktiga och övriga är sådana som inte är lika viktiga och inte behöver visas hela tiden.

1. Visa Prioriterad inkorg

Du slår på, eller slår av, din prioriterade inkorg genom att klicka på Visa (1) och Visa prioriterad inkorg (2). Prioriterat visas när det är aktivt i blå färg (3).

2. Flytta e-post

Om ett viktigt e-post har hamnat i övrigt-fliken, kan du flytta det till Prioriterat genom att högerklicka på det och välja "Flytta till prioriterat". Välj "Flytta alltid till Prioriterat" om du vill att alla framtida meddelanden från den avsändaren ska levereras till fliken Prioriterat.

På samma sätt kan du flytta ett oviktigt meddelande från Prioriterat till att istället visas under Övrigt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?