Vidarebefordra e-post vid frånvaro

Den här guiden beskriver hur du skickar all din e-post vidare till en kollega när du själv inte är på plats på kontoret.

E-post Outlook

1. Lägg in Autosvar

Börja med att lägga in ett automatiskt svar (1), som skickas till den som mejlar dig. Under fliken Arkiv, klicka på Info och Automatiska svar. Här hittar du guiden för autosvar.

Klicka sedan på Regler (2) för att skapa en ny regel.

Välj Lägg till för att skapa en ny regel.

2. Välj person att vidarebefordra till

Bocka i Vidarebefordra och leta upp personen som ska få dina e-mejl. Klicka sedan på OK.

3. Svara ja

Eftersom du inte valt några villkor för regeln, kommer den tillämpas på alla inkommande brev.

4. Autosvar aktiverat

Klicka OK tills du är tillbaka i Info-fönstret. Ditt autosvar och regel är aktiverad när Autosvar gulmarkerats.

E-post webb

1. På toppen av sidan, välj Inställningar E-post

2. Välj E-post > Vidarebefordran

3. Gör något av följande:

4. Om du vill aktivera vidarebefordran (1), välj Starta vidarebefordran (2), ange vem du vill vidarebefordra e-postadress till (3).
Välj Spara (4).

Valfritt om du vill markera kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden se kryssrutan om du vill ha en kopia av det ursprungliga meddelandet kvar i din postlåda.

För att inaktivera vidarebefordran, välj Stoppa vidarebefordran och välj Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!