Tilldela en planering i Unikum

Guiden visar hur du tilldelar en skapad planering till en hel avdelning eller enstaka barn.

1. Logga in i Unikum med ditt AD-konto.

2a. Klicka dig fram till gruppen/avdelningen som du vill tilldela en planering...

2b. eller till enskilt barn.

3. Klicka på Skapa eller tilldela ny.

4. Nu öppnas Skolbanken. Där söker du upp den Planering du vill tilldela och klickar på den.

5. Du är nu inne i den plan du valde, klicka på Tilldela.

6. Välj det alternativ du vill ha: Till enskilda barn för individuell dokumentation (om du vill tilldela ett eller flera enskilda barn på avdelningen).

Eller Till hela gruppen för gemensam dokumentation (om du vill tilldela en hel grupp/avdelning).

7. Klicka på Tilldela.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?