Ta ut rapport över frånvaro

Guiden visar hur du i Skola24 tar ut en sammanställning av frånvaroanmälningar som gjorts av vårdnadshavare.

Lärare kan också välja olika frånvaroorsaker vid rapportering av lektionstillfället för att automatiskt generera en frånvaroanmälan. Först när detta är gjort syns eleverna i denna sammanställning.

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Klicka på Frånvaro, schema, fritidshem och schemaläggning (Skola24).

3. Klicka på Sammanställningar - Sammanställningar (1)– Fråvaroanmälan för skola (2).

4. Klicka på rullisten (1) och välj mallen Skolans namn – anmälda idag. Klicka på Visa (2).

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!